ေရႊမိနဲ႕ အဂၤလိပ္စာ - ေမာင္ရစ္


ေရႊမိနဲ႕ အဂၤလိပ္စာ - ေမာင္ရစ္

ရန္ေအာင္စာေပ။ အထက (၁) ရန္ကင္းေက်ာင္းေရွ႕၊ ဆုိင္အမွတ္ (H)၊ ၁၂လုံးတန္းမွတ္တုိင္အနီး၊ ရန္ကင္း
ဖုန္း – ၀၉ ၅၁၇ ၉၃၉၈၊ ၀၉ ၇၃၂ ၄၃ ၈၅၁။
အုပ္ေရ – ၅၀၀
တန္ဖုိး – ၁၅၀၀ က်ပ္
စာမ်က္နွာ – ၉၆
မ်က္နွာဖုံး – ေအာင္ထက္
၂၀၁၆ ဇန္န၀ါရီ ပထမအၾကိမ္

 ေန႕စဥ္အဂၤလိပ္စကားေျပာမ်ားထဲက အလၤကာသုံး၊ ဗန္းစကားအသုံးမ်ားကုိ ေရႊမိနဲ႕ အဂၤလိပ္စာ သင္ခန္းစာမ်ားေပးသြာားေသာ တစ္မ်က္နွာ ကာတြန္းမ်ားျဖစ္သည္။ ၂ႏွစ္ခန္႕ၾကာ အကယ္ဒမစ္၀ီးကလီတြင္ အပတ္စဥ္ေရးသားေနေသာ ကာတြန္းေမာင္ရစ္၏ ေရႊမိႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ မ်ားကုိ စုေပါင္းတင္ဆက္ထားတာ ျဖစ္ပါသည္။ ေပ်ာ္ေတာ္ဆက္တြင္ ကာတြန္းတင္၀င္း၏လက္ရာ တူးမာနဲ႕အဂၤလိပ္စာ မ်ားကို မွတ္မိၾကမည္ဆိုပါလွ်င္ ယခုစာအုပ္ကုိ စာဖတ္သူမ်ား စိမ္းမည္ မထင္ပါ။ ယခု ႏုိဘယ္ျမန္မာ ကေလးစာေပမွာ စာတစ္အုပ္အျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ၾကရတာေၾကာင့္ ကာတြန္းေမာင္ရစ္၏ ကာတြန္းလက္ရာမ်ားကုိ ၾကည့္ရင္းနဲ႕ အဂၤလိပ္စာပါတုိးသြားမည့္ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္ပါသည္။

Comments