ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ - ၂ ထြက္ျပီ

ေဒါက္တာခင္ေမာင္၀င္း(သခ်ာၤ) ၏ ဂိမ္းသီအိုရီ - ၂ ထြက္ျပီ

(မိုးမခ) ဇူလိုင္ ၃၊ ၂၀၁၈မိုးမခစာေပက ထုတ္ေ၀ျပီး ဆိပ္ကမ္းသာက ျဖန္႔ခ်ိတဲ့ 'အေျခခံတြက္နည္းနဲ႔ လက္ေတြ႔အသုံးခ်ဆိုင္ရာ ဂိမ္းသီအိုရီ - ၂၊ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား ထြက္ပါျပီ။ျဖန္႔ခ်ိေရး – ဆိပ္ကမ္းသာစာေပ – အမွတ္ ၁၃ / ၃၈ လမ္း။ ပလာဇာေစ်းသစ္ ။ ၀၉ ၇၈၆၈၃၇ ၃၀၅ / ၀၉ ၉၆၃၆၉၉၈၃၄ ကို ဆက္သြယ္မွာယူႏိုင္ပါတယ္။ တန္ဖိုး ၃ ေထာင္ က်ပ္ ျဖစ္ပါတယ္။အမွာစာမွာ ေဖာ္ျပထားတာကေတာ့ - ဂိမ္းသီအိုရီ ဟူေသာ အမည္ကို စာဖတ္သူမ်ားအား မိတ္ဆက္ေပးေသာ စာအုပ္မွာ 'ဂိမ္းသီအိုရီ (၁)' ဟု ေခၚခ်င္ေခၚႏိုင္ေသာ သခ်ာၤအေတြးအေခၚသမိုင္း၊ ဂိမ္းသီအိုရီနဲ႔ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးမ်ား' ျဖစ္သည္။ ထိုစာအုပ္တြင္ ဂိမ္းသီအိုရီ (Game Theory) အေၾကာင္းမွာ ၂၀% ႏွင့္ အျခားသခ်ာၤအေၾကာင္းမ်ားမွာ ၈၀% ျဖစ္ပါသည္။

ယခုထြက္ေသာ ဂိမ္းသီအိုရီ(၂) ကို ပထမစာအုပ္မဖတ္ဘဲ ဖတ္ႏ္ုိင္ပါသည္။ ယခုစာအုပ္တြင္ ဂိမ္းသီအုိရီကို အေျခခံမွစ၍ ျပန္ရွင္းျပထားပါသည္။ ဂိမ္းသီအိုရီကို ဖတ္လွ်င္ မေတြ႔မေနေတြ႔ရမည့္ သခ်ာၤေ၀ါဟာရမ်ားကို အရင္ရွင္းျပခ်င္ပါသည္။

Game ဟူသည္မွာ မသိေသာအေျခအေနေအာက္တြင္ ဘာလုပ္သင့္သည္ကို စဥ္းစားျခင္းျဖစ္သည္။ ...

Comments